+48 601 592 189
andrzej@krepa.pl
Ożynowa 45
53-009 Wrocław

Zakres działalności

I. Usługi związane z kompleksową likwidacją szkód majątkowych

 • Likwidacja wstępna i całkowita szkód majątkowych
 • Sporządzanie i weryfikowanie kosztorysów naprawy szkód
 • Szacowanie wartości szkód majątkowych
 • Sporządzania inwentaryzacji obiektów oraz wykonywania opinii technicznych dotyczących uszkodzonego mienia
 • Doradztwo w procesie likwidacji szkód

II. Usługi związane z budownictwem

 • Inwentaryzacje obiektów
 • Prowadzenie nadzorów inwestorskich
 • Sprawowanie funkcji kierownika budowy
 • Sporządzanie opinii technicznych
 • Wydzielanie odrębności lokali
 • Przeprowadzanie okresowej kontroli obiektów budowlanych

III. Pozostała działalność 

 • Usługi informatyczne
 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych ( Internet)
 • Działalność agencji reklamowych
 • Działalność portali internetowych
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych